Abstrakta

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKT

  • Všechna abstrakta musí být zaslána v českém nebo slovenském jazyce.
  • Maximální počet slov je 400 (bez názvu, autorů a institucí).
  • Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: Úvod, Cíle, Metody, Výsledky, Závěr a případně Podpora projektem/projekty.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automatické potvrzení na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: produkce@cytogenomika2022.cz

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ ABSTRAKTU

Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději do 15. srpna 2022 .
Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem konference.

POSTERY

Během kongresu bude probíhat posterová sekce. Postery budou umístěny na panelech o rozměru 180 cm (výška) × 90 cm (šířka).
Podkladový materiál je bílé lamino. Pomůcky k instalaci budou k dispozici.

Důležitá data

Termín pro zaslání abstraktů:
do 8. července 2022

Informace o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace:
do 15. srpna 2022