Témata konference

01.
Lékařská genetika a genomika
02.
Onkogenetika
03.
Reprodukční genetika
04.
Aktuální problémy lékařské genetiky
05.
Prenatální cytogenomika
06.
Postnatální cytogenomika
07.
Onkocytogenomika
08.
Cytogenomika živočichů a rostlin